Valand Akademin på musikfestivalen Way out West

2007, 2008, 2009, 2010 hadde Valand Akademin konst på festivalen Way out West. Mailind Solvind Mjøen hadde huvudansvar, med et par tre andra, 08-10, dvs. konstutvalg, praktisk och organisorisk gennomförande, samt kommunikasjon med Luger.