Poodlewoman
       
     
Jesus Christ
       
     
Witch
       
     
You Pig
       
     
Icequeen
       
     
Stalker
       
     
The phone
       
     
Poodlewoman
       
     
Poodlewoman

Förföljelsesyndrom, stalkning, är att tvångsmässigt smyga på och förfölja en annan person. Det kan även röra sig om att kontakta en person i sådan omfattning via telefon brev eller epost att det uppfattas som trakasseri.

Jesus Christ
       
     
Jesus Christ

Enligt Brottsförebyggande rådet har mer än 600 000 personer i Sverige i åldern 18–79 år någon gång blivit utsatta för stalkning

Witch
       
     
Witch

I dag saknas det en särskild bestämmelse om straff för systematiserad förföljelse. Förföljaren kan dömas för varje gärning som utgör ett brott men det saknas förutsättningar att betrakta helheten. Ett lagförslag har därför framlagts av regeringen 2010 om att straffbelägga stalking genom att införa brottet olaga forföljelse.

You Pig
       
     
You Pig

Olaga förföljelse är en ny brottsrubricering som regeringen föreslagit för att söka förhindra stalking. Förslaget är att nuvarande besöksförbud ersätts med kontaktförbud, från och med den 1 oktober 2011.

 

Icequeen
       
     
Icequeen

I 2010 blev Mjøen nedringt och hotad på telefon över en lengre period. Hon blev kallad elacka grejer bland annat pudelkvinna, jävla gris, häksa, och saker som blev sagt var "du tror du är jesus" "du är en jävla isdrotning" "jag vet vart du bor" m.m.

Stalker
       
     
Stalker

For att inte låte stalkaren vinne, och låte rädslan och obehaget ta över livet valgte Mjöen att omvandlas. Ved at si "ja, jag är en häksa, en gris, en pudelkvinna, en isdrotning" OK, If you say so" avväpnes hela hotkänslan och det hele heller mot komik i stället.

The phone
       
     
The phone

I samma rum som de iscenesatte fotografierna står en röd telefon utan sladd. Telefonen ringer oregelbundent gennom utstillingperioden. Om nån i publiken tar av luren hör man de grove trakaserierna själv. En gjenskaping av trakaserierna framföres live från andra sidan av luren, och publiken får samma känsla som konstnären hadde.