Biggest minority in the world

Kunstutstilling 2013, Verkstedhallen Svartlamon, Trondheim Norge.

Artiststatement:
I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, og på tampen av jubileumsåret har vi, en gruppe kunstnere, jobbet sammen om en utstilling som retter søkelys på begivenheten. Vi har jobbet i solidaritetens ånd, og i ånden av verdens viktigste tema - retten å bli hørt, og spesielt til å bli hørt der det er viktig, der makten sitter. Frie ytringer og retten til å ta plass, være stor og synlig når det faktisk teller er viktig for oss. Vi vil feire de hundre årene, men også huske stillheten og kampen årene før 1913. Vi stiller oss solidariske med de steder i verden hvor stemmen fortsatt er stille i dag.

Utstillingen/prosjektoppsumering kort:
i Oktober 2012 bestemte Mailind Solvind Mjøen seg for å gjennomføre et kunstutstilling med kvinnelige, nordiske kunstnere i annledning 100 års jubileet for kvinneligstemmerett i Norge 2013.
Hun jobbet fulltid med dette prosjektet fra Oktober 2012 – 14 Januar 2014.
Utstillingen tok plass i Verkstedhallen Lamon i Trondheim 15-28 november 2013.

Mailinds jobb i denne perioden:
Dokumentskriving på 3 forskjellige språk (Norsk, Engelsk, Svensk), bearbeiding av prosjekttekster.
Kuratering, innefattet planlegging av rum, organisering av kunstnere, kunsttekster, kunstverk.
Stipendiesøknad ca 40 stk (hele Norden).
Lokalisering av utstillingsrum, samtale med ca 80 gallerier/kunsthaller/kunstinstitusjoner/ i Norge.
PR arbeid innefattet pressemeldinger, samtaler, stunts, intervjuer.
Foredrag/infosamtale om prosjektet på Bygdekvinnelagets årsmøte, Kunstakademiet i Trondheim og under utstilling.
Budget og organisering av penger inn og ut.
Transport av kunstverk, inn og utpakking av samtlige kunstverk, samt organisering av kunstforsikring.
Fysisk opprigging, henging, lyssetting, lydbilde samt nedrigging av utstillingen.
Vert ved vernissageåpning, åpning/stenging av utstilling vær dag, samt vert ved finisaget.
m.m.
Hun har fått hjelp av venner og familie men i dugnadsånd (ingen annsettelse/betaling).

Det var en vanskelig veg til mål:
Prosjektet hadde en intensjonsavtale med en kunsthall som ble brutt til tross for intensjonsavtalekontrakt. Prosjektet møtte motstand da ord som feminisme, bare kvinnelige kunstnere kom opp, samt at Mailind Solvind Mjøen ikke er spesielt kjent i Norge enda, men mest av alt var tiden et problem da de fleste kunstinstitusjoner er fullbooket 2 år i forvegen.

Løsningen:
I forarbeidet ble flere rellevante personer spurt om å uttale seg skriftlig rundt prosjektet for å styrke søknadsprosessen og ideen om utstillingen:

'As a curator and educator, I remain concerned by issues not only of equality but also of liberty and their relations to the sphere of art. This includes a recognition that the experience of female artists, and the history of art by women, despite developments of justice and equality, are still too often marginalized in society. I am delighted to give my support to a project that can illuminate these issues and coincides with the 100 year Anniversary of equal rights to the vote for women in Norway. More than ever we need creative ways to challenge violations against women, to acknowledge and value their experiences and contributions. We must all demand space in the world to value the contribution art makes for all of us, including by sustaining ways to debate real issues that still matter about the social constructions of gender and sexuality.’'
-Jason E. Bowman is a curator, writer and educator based in London and Gothenburg. He was curator for Scotland at the Venice Biennale and curator of the first ever European career of the seminal Feminist artist Yvonne Rainer.

”Ett viktigt och intressant projekt som har mitt fulla stöd!”
-Gudrun Schyman / Riksdagsledamot i Sverige 1988–2006 och partileder for Vänsterpartiet 1993–2003. Årene 2005–2011 var hun talesperson for partiet Feministiskt initiativ.

«Det er opplagt og selvfølgelig i 2013 at kvinners stemmer høres. Men noen har gått foran, slik at vi kan gå etter. Prosjektet «The biggest minority in the world» feirer forskjeller og likheter ved å vise dagens kvinner og deres uttrykk. Jeg støtter prosjektet og håper mange kan få oppleve og reflektere over disse kunstverkene.»
-Soveig Fiske, Biskop Hamarbispedømme.

«I 2013 feirer vi hundreårsjubileum for kvinners stemmerett i Norge. På disse årene er mye skjedd – ikke minst med lovverket. Det snakkes om «Likestillingslandet Norge» og «verdens beste land å bo i for kvinner». Imidlertid er det dessverre et stykke igjen før vi alle deltar på lik linje i samfunnet vårt. Kvinners stemmer høres faktisk ikke like ofte som menns. Kunstverdenen er på ingen måte noe unntak. På Kvinnemuseet er vi glade for at dette interessante og viktige kunstprosjektet kommer i stand nettopp i stemmerettsjubileet. Vi håper at riktig mange får anledning til å se disse nordiske kunstnernes verk! Og – ikke minst – gratulerer med flott tittel!»
-Mona Holm, Konservator NMF, Kvinnemuseet / The Women’s Museum Norway

«Med utstillingen løftes et viktig tema med tittelen «den største minoriteten i verden». I tillegg vil utstillingen ta opp trakasering og nethat, som vi ser er et stort hinder for likestilling. Det er med rette en må stille spørsmålet om kvinner mister stemme(retten) i det offentlige rom for å unngå trakasering og nethets. Seksuell trakasering er også noe NOU 2012:15 Politikk for likestilling beskrevet som et av de største hindrene for å skape reell liksestilling, og det er prisverdig at temaet kan tas opp i jubileumsåret for stemmeretten gjennom kunsten.»
-Signe Opsahl, Daglig leder og Frøydis Sund, Rådgiver, Likestillingssenteret, Stiftelsen Kvinneuniversitetet.

Mailind Solvind Mjøen fant også støttespillere i kampen om å realisere sin utstillings ide om kvinneliv i annledning jubileet som: Ladyfest Oslo og dansegruppa Sapfo3, Karin Andersen (Sosialistisk Venstre parti), Røde Knapp og Hamar Bispedømme Biskop Solveig Fiske, Gudrun Shyman( Feministiskt initiativ), Likestillingssenteret, Stiftelsen Kvinneuniversitetet, Kvinnemuseet i Kongsvinger, Biskop Ragnhild Jepsen Nidaros bispedømme.
De 9 kunstnerne som ble spurt av Mailind om å delta sa alle ja.
Det ble 2 avhopp pgav andre engasjement, Linn-Heidi Knutsen og Eija Liisa Ahtila. Eija Liisa i sammarbeid med Mailind fant en flott erstatter Aurora Reinhard som sa ja direkte.

Kunstnerne som deltok var:

The Icelandic Love Corporation fra Island.
Sigrún Hrólfsdóttir (1973), Jóní Jónsdóttir (1972) og Eirún Sigurdardóttir (1971).
verk: "SKOTTHÚFUBOMBA" (Bombshell)

Kirsten Justesen (1943) fra Danmark.
Verk: "CIRCUMSTANCES / OMSTÆNDIGHEDER" 4 fotografier

Kristina Lindberg(1981) fra Sverige.
Verk: "WORK OUT" Skulptur fra 2012

Ragnheidur Jonsdottir (1933) fra Island.
Verk, 11 etsninger fra seriene (1970-80): " DELUXE AND DELIGHTFUL" , "SAGA" , "DRESS"

Jannicke Låker (1968) fra Norge.
Videoverket: "SUNDAY MORNINGS" (2007)

Mailind Solvind Mjøen (1981) fra Norge.
7 verk av av foto/Lyd serien "FEMINISTMONSTER" (2013)

Aurora Reinhard (1975) fra Finland.
Verk: "VENUS TERRORIST" (2013)

Elin Wikström (1965) fra Sverige.
Performanceverket "MARKNADEN ÄR EN HISPIG MAN" (2013) interaktiv lesning via nettet.
boksirkelens website: www.bokcirklar.se

Utstillingen «The biggest minority in the world, 100 år med kvinnelig stemmerett i Norge 2013» tok plass i
Verkstedhallen Svarlamon, og vad hallens første store kunstutstilling noen sinne. Utstillingen ble promotert på den offisielle stemmerettsjubileet 2013 nettsiden, flere «event/hva skjer» sider både i Trondheim og Landsbasis, Mailind Solvind Mjøen ble omtalt i Bondebladet, Framtida, Østlendingen, Bygdekvinnelagets egen avis og 2 sider i Adresseavisa.
Prosjektet har også sin egen webside (admin Kristina Lindberg) http://www.thebiggestminorityintheworld.com/ og facebookevent som fortløpende ble oppdatert med det seneste.

The Biggest Minority in the World satte bl.a søkelys på retten til egen stemme/retten å bruke den der makten er/hvor det betyr noe, men også løfte fram virkeligheter/situasjoner der stemmen ikke får plass. Prosjektet er et solidarisk, non profit, kunstnerinitiert og kunstnerstyrt prosjekt med dugnadsånd. Alle kunstnerne er involvert i prosjektets utvikling og velger selv ut sine kunstverk til utstillingen. Det ligger framtidige utviklingsplaner for prosjektet å stille ut i flere av de nordiske landene, med lignende tema på utstillingen kvinneliv og likestilling. Prosjektet var unikt i Norden fordi alle kunstnere i prosjektet er enbart kvinner, og er anerkjente, veletablerte, også i utland. De involverte kunstnerne har vært og er tydelige klare og levende stemmer gjennom 3 generasjoner. De formidler kvinneliv og ser dagens verden, noe deres verk gjenspeiler.
Aldersspranget er stort fra Ragnheidur Jonsdottir fødd 1933 til 1981 som er fødselseåret for Mailind Solvind Mjøen og Kristina Lindberg. Dette aldersspennet er spennende i en gruppeutstilling som denne, med et tema som berører så mange. Utstillingen fungerte for vanlig folk, kunst interesserte, barn, kunststudenter men også folk men noen år på ryggen da det var med flere historiske kunstverk. Utstillingen ga rom for diskusjon og samtale rundt likestilling, feminisme og retten til å bli hørt.

Takk til:
rådgivning: Jason E. Bowman, Eija Liisa Ahtila, Ragnhild Iversen
Likestillingssenteret, Stiftelsen Kvinneuniversitetet, Gudrun Schyman, Biskop Soveig Fiske, Kvinnemuseet, Ladyfest Oslo, Sapfo3, Røde Knapp, Biskop Ragnhild Jepsen.
Resertch: Solvår Mjøen, Annemor Kvam, Linn Heidi Knutsen, Julia Gudmundsdottir.
Overnatting: Anne-Kari Risom Olsen, Sveinung Forsberg, Jannicke Falch-Meier, Azra Hallilovic, Tor Berntsen.
Rigging: Arild V. Pedersen, Trine Cesilie Falch-Meier, Lillian Iren Arntsen, Edvard Fielding, Line Mjøen, Egil Sandnes, Michael Magnusson, Jens Petter Fjellheim.
Produksjon av «feministmonster»: Annie Coffeen, Michael Magnusson, Rebecca Stampe Stenlund, Kristin Blinge, Zola Emma- Märta Runsten, Emma Carlson, Anna Franzén.

-Takk til alle som kommer på utstillingen.
Takk til alle som har hørt på meg og som støtter prosjektet.
Takk til alle som tørr å kalle seg feminist.