Konsert/Performance på Skuretfestivalen og Symposium, AvantGarden i Trondheim 2009